TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (TP MỚI BÌNH DƯƠNG)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (TP MỚI BÌNH DƯƠNG)

(P.HÒA LỢI, TX.THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG)

  Xuất phát từ nhu cầu cung ứng nguồn lao động qua đào tạo và đội ngũ cán bộ với trình độ kỹ thuật,

công nghệ cao thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn tỉnh Bình Dương sau năm 2015,

từ tháng 9/2008 Tổng Công ty Becamex IDC và Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

đã triển khai công tác chuẩn bị đề án chính thức và triển khai xây dựng để Đại học Quốc tế Miền Đông

chính thức đi vào hoạt động năm 2010.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (TP MỚI BÌNH DƯƠNG)

Giới thiệu Chung

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông.
Tên tiếng Anh: Eastern International University (E.I.U)
Địa điểm:Thành phố mới –Khu liên hợp Công Nghiệp–Dịch Vụ – Đô Thị Bình Dương
Diện tích xây dựng: 26 ha
Quy mô: 24.000 sinh viên

Đơn vị quy hoạch Công ty tư vấn quy hoạch Surbana (Singapore)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (TP MỚI BÌNH DƯƠNG)
– Mục tiêu:
   Đào tạo nhân lực, nhân tài, nhân cách theo hướng chuyên nghiệp,
thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Dương
và khu vực Miền Đông nam Bộ. Phấn đấu đến 2020 Đại học Quốc tế Miền Đông được xếp ở tốp 20 trường
hàng đầu Việt Nam, 100 trường tốp đầu Đông Nam Á, 250 trường tốp đầu Châu Á và
2.000 trường tốp đầu thế giới; sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc tế Miền Đông 
ngang tầm những trường cùng tốp xếp hạng.

– Chức năng:

 • Đại học Quốc tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý .
 • Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao .
 • Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
 • Liên thông các bậc, các ngành học trong, ngoài trường.
 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
 • Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng Bình Dương.
– Nhiệm vụ:
 • Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
 • Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
 • Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
 • Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.
– Quy mô:
 

Dự kiến qui mô, cơ cấu ngành nghề, cấp đào tạo, kế hoạch tuyển sinh.- Quy mô đào tạo :

Giai đoạn 1:  (năm 2010)  7.600 sinh viên

Giai đoạn hoạt động ổn định: ( 2020) 24.000 sinh viên

Cơ cấu lĩnh vực đào tạo:Dự kiến số lượng đào tạo theo lĩnh vực.

STT Lĩnh vực đào tạo Số lượng học viên
1
2
Kỹ thuật, công nghệ
Quản lý , quản lý công nghiệp & môi trường và các ngành khác
 18.000
   6.000
Tổng cộng  24.000
 

 

 

 

 

 

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh.

STT Loại học viên Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020
1
2
3
4
5
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Sơ cấp
Đào tạo lại, cập nhật kiến thức
600
1.500
1.000
4.000
500
1.500
3.000
3.000
8.000
1.000
2.000
1.500
3.000
10.000
1.500
Tổng cộng 7.600 16.500 18.000
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (TP MỚI BÌNH DƯƠNG)
Rate this post

Posted by & filed under Dự án.